В навечерието на 1. ХІ.- Денят на народните будители, всеки от нас си задава въпросите- що за празник е това и кои са народните будители, защо отбелязваме този ден- може би и днес, в този момент, ние трябва да бъдем събудени…..? От какво….?! От кого….?!

Будителите / прекрасна българска дума/ са били хора с обикновена външност, но с необикновени души, със светли, искрящи очи, с поглед, насочен към светлината, с душа, устремена към доброто, с идея да бъдещето- благо за всички.

Говорели  странни неща, разказвали за славното минало, за свободата, която сме имали…, подтиквали народа към просвещение и образование, живеели в бъдещето, а не в настоящето.

И днес има такива хора- знайни и незнайни, с искряща божественост в душите. Сред тях са българските учители и всички, озарени от духовността, новите духовни водачи на нацията. 

Помнете- Българското просвещение не е само една епоха, то е състояние на духа.
ПРОСВЕТЕТЕ СЕ, СЪБУДЕТЕ СЕ!!!
С удоволствие ви представяме отличените есета от конкурса „Празнично слово за будителите“ ,  на учениците  IX "а"  под ръководството на г-жа С. Христова, преподавател по история и цивилизация.