СУ  " Св.св. Кирил и Методий " -
вече с модерен Център за интерактивно обучение !
Огромна благодарност на всички, които помогнаха това да се случи !
Будителството е живо и днес !
Ние повярвахме- вярвайте и вие !