Прием І клас 2018 - 2019 година
През учебната 2018 - 2019 обучението ще се осъществява по учебен план, включващ общообразователния минимум, при целодневен обучителен процес.

     За надграждане знанията на учениците е предвидена задължително избираема подготовка, която вие сами можете да подберете от следните направления:

     - български език и литература ;

    - английски език;

    - математика и информатика;

    - музика;

    - хореография;

    - изобразително изкуство.


   За целите на целодневното обучение се използват:

- занимания по интереси  провеждат се в специални помещения - игротеки, обзаведени по спечелен от училището национален проект,

- организиран отдих и спорт - малък спортен салон и спортните площадки на училището,

- самоподготовка в класната стая на паралелката.

Учители на І клас

старши учител г-жа Недка Чолакова

старши учител г-жа Ивелина Пенева

старши учител г-жа Милена Михова