Отчет за изпълнение по бюджета 06.2020

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 01-03.2020

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА НА БЮДЖЕТА 01.01.2019-31.12.2019

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 01.01.2019-31.12.2019

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО БЮДЖЕТА 01-09.2019

ПРАВИЛНИК ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА

Категории: Uncategorized