Приемане на деца в подготвителна група

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на диплома за средно образование на учениците, завършили пълния курс на средно образование и положили предвидените в учебния план изпити, по образец, утвърден от      Министъра на образованието и науката

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяванеНаредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – чл. 63, ал. 1, т. 3

Промяна формата на обучение – Заявление

Прием на ученик  – Заявление

Издаване на удостоверение на учениците,завършили I клас, в което се вписва общата  годишна оценка с думи за резултатите от  обучението по всички учебни предмети

Издаване на удостоверение на учениците,завършили ІV клас, за завършен начален етап  на основното образование, в което се вписват  годишните оценки по учебните предмети за ІV  клас

Категории: Uncategorized

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *