Авторът на едно произведение

Авторът на едно произведение не е само името, написано под него. Той е вложил душа и сърце в него, то е негова рожба. И вместо след години да се чудим какво е искал да ни … Продължете с четенето на Авторът на едно произведение