Учениците от 8б клас с интензивно изучаване на английски език с преподавател Таня Няголова успешно приключиха учебната година с проект “Пет континента-пет държави“.Целта на проекта е осмокласниците да приложат знанията и уменията, усвоени през учебната година.Класът беше разделен на пет групи и всяка група самостоятелно подготви информацията и изработи презентацията за съотвтната държава.Осмокласниците показаха умения да подбират подходяща информация,да съставят текст и да го редактират.При представянето на текста показаха много добро владеене на английския език.

Категории: Uncategorized