ХІ а клас – с профилиращи предмети
„ Предприемачески науки „
Български език – ЗП – изд.“ БГ Учебник“, авт.П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев
Литература – ЗП – ИК БГ Учебник, Ив. Инев, А. Руневска, М. Бакърджиева и др.
Христоматията – БГ Учебник, А. Руневска, Хр. Андонова, В. Майсторска
Английски език – ЗП – изд.Клет -“Flash on English for Bulgarian” B1,part 2
Математика- изд.”Архимед”
Гражданско образование – изд.”Просвета ” Хр. Тодоров, М. Грекова, П. Кабакчиева
Предприемачество – ПП –училището осигурява безплатен достъп до
електронен учебник на JR България
Информационни технологии – ПП – изд.Просвета, Модул 1 – Обработка
и анализ на данни – А Ангелов, Г.Топаров; Модул 2 – Мултимедия
География и икономика – ПП – изд.Klett Модул 1; изд.Просвета –
модул 1,2,3
Руски език – ІІ ЧЕ – “ Привет “- изд.“ Просвета “
ХІ б клас – с профилиращи предмети
Профил “Природни науки“
с прием след VІІ клас
Български език – ЗП– изд.“ БГ Учебник“, авт.П. Маркова, П. Върбанова, Н. Паскалев
Литература – ЗП– ИК БГ Учебник, Ив. Инев, А. Руневска, М. Бакърджиева и др.
Христоматията – БГ Учебник, А. Руневска, Хр. Андонова, В. Майсторска
Английски език – ЗП –изд. Pearson, “Gold first” Jon Bell, Amanda Thomas
Математика – изд.”Архимед”
Биология и здравно образование – изд.”Булвест 2000” Вл.Овчаров
Гражданско образование– изд.”Просвета ” Хр. Тодоров, М. Грекова, П. Кабакчиева
Химия и опазване на околната среда – ПП изд.СД “ Педагог 6″ авт.Невена
Върбанова и др. Учебниците са два. Модул1 и модул2
Руски език – ІІ ЧЕ – “ Привет “- изд.“ Просвета“
Списък учебници за 11 клас изтеглете от тук 11klas
Изтегляне

Учебници за VIII а, профил „ Предприемачески“

 1. Математика – „Анубис“ авт.: Т.Витанов, Г.Кожухарова, М. Кьосева, К.Узунова
 2. История и цивилизации – изд.” Просвета“ Б.Гаврилов, К.Славчев,
  Б.Стоименова
 3. Физика и астрономия – „ Анубис“ Е. Златкова
 4. Химия и опазване на околната среда – „Просвета+“ авт.:Л. Боянова,
  Кр.Николов, Ив.Ушагелов, учебника за VIIIклас
 5. Български език и литература – „ Булвест 2000“ ООД , Ангел Петров
 6. Литература – „ Булвест 2000“, Илияна Кръстева
 7. Английски език – изд.Pearson Education Limited(Longman), “Focus for Bulgaria”
  A1, авт.:Patricia Reily, Marta Uminska
 8. География и икономика – „ Булвест 2000“ , Р. Пенин, Д.Желев,В.Стоянова
 9. Биология и здравно образование – „ Булвест 2000“ , Владимир Овчаров
 10. Информационни технологии – „ Булвест 2000“ , авт.Галина Момчева,
  Ел.Ковачева, Кр.Харизанов
 11. Музика – „ Просвета“ авт. Л.Пейчева,Стеф.Георгиева,В.Димов
 12. Изобразително изкуство – ИК ”Анубис” ООД
 13. Философия – „ Просвета“ авт.Ев. Варджийска, С.Цветанска, Я.Захариев
  Учебници за VIII б ,профил „ Природни науки“
  с интензивно изучаване на Английски език
 14. Математика – „Анубис“ авт.: Т.Витанов, Г.Кожухарова, М. Кьосева, К.Узунова
 15. Български език и литература – „ Булвест 2000“ ООД , Ангел Петров
 16. Литература – „ Булвест 2000“ , Илияна Кръстева
 17. Английски език – интензивно “Legacy for Bulgaria” Express Publishing –
  задължително нов! A1 – до м.12; A2-от м.12-до м.03; B1- от м.03-до м.06
 18. Информационни технологии – „ Булвест 2000“ , авт.Галина Момчева,
  Ел.Ковачева, Кр.Харизанов
 19. Информатика – „ Булвест 2000“ , авт. Г. Момчева, Т.Глушкова, Р.Маринова
 20. Музика – „Просвета“ авт. Л.Пейчева,Стеф.Георгиева,В.Димов
 21. Изобразително изкуство- ИК ”Анубис” ООД
 22. Философия – „ Просвета“ авт.Ев. Варджийска, С.Цветанска, Я.Захариев

ІХ а клас „ Предприемачески науки“

 1. Български език – ЗП – изд.”Булвест 2000”авт. Анг.Петров, М.Падешка, М. Балинова
 2. Литература – ЗП – изд.”Анубис/Булвест 2000”авт. Б.Биолчев, Б.Минков, Н.Аретов
 3. Английски език-ЗП-І ЧЕ – изд.”Клет“Flash on English” ниво В1.1. part 1 – Н.Цветкова, М.Методиева
 4. История и цивилизация – изд.” Просвета ”, М.Груев, Б.Стоянов, К.Славчев, Яв. Сидеров
 5. География и икономика – изд.”Булвест” Р.Пенин
 6. Физика и астрономия – ИК ”Анубис ” ООД
 7. Математика – „Архимед“ авт.:Г.Паскалев, М.Алашка, Р.Алашка
 8. Химия и опазване на околната среда – ИК ”Просвета+”авт.:Л.Боянова, Кр.Николов, Ив.Ушагелов, Е.Тодорова, учебника за IX клас
 9. Биология и здравно образование – изд.”Булвест” 2000 ООД Вл. Овчаров, Огнян Димитров, К. Йотовска, М. Христова, Т. Димитрова
 10. Философия – „ Просвета“ авт.Ев. Варджийска, Я.Захариев, Д.Иванова
 11. Информационни технологии – „Булвест 2000“ , авт.: А.Ангелов, Ел.Ковачева, Кр.Харизанов
 12. Музика – изд.”Просвета” – авт. Л.Пейчева,Стеф.Георгиева,В.Димов
 13. Изобр.изкуство – ИК ”Анубис” ООД
 14. Руски език – ІІ ЧЕ – “Привет”- изд.”Просвета”,ниво А 1.1, авт. Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова
 15. Технологии и предприемачество –ИК“АНУБИС“ООД, БУЛВЕСТ 2000, С. Плачков, Д. Йоловски

ІХ б клас Профил ”Природни науки”
с прием след VІІ клас

 1. Български език – ЗП – изд.”Булвест 2000”авт. Анг.Петров, М.Падешка, М.Балинова
 2. Литература – ЗП – изд.”Анубис/Булвест 2000”авт. Б.Биолчев, Б.Минков, Н.Аретов
 3. Математика – „Архимед“ авт.:Г.Паскалев, М.Алашка, Р.Алашка
 4. Английски език – ЗП – изд.“Express Publishing”-“Legacy”, B 1.1; part 1
 5. История и цивилизация –
  • I срок – учебника за VІІІ клас изд.” Просвета“ Б.Гаврилов, К.Славчев
  • II срок – учебника за IX клас изд.” Просвета ”, М.Груев, Б.Стоянов, К.Славчев
 6. География и икономика – изд. „ Булвест 2000“ , Р. Пенин
  • I срок – учебника за VІІІ клас,
  • II срок – учебника за ІX клас
 7. Биология и здравно образование – изд.“ Булвест 2000” За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език
 8. Химия и опазване на околната среда – ИК ”Просвета+”
  • I срок – учебника за VІІІ клас, авт.:Л. Боянова, Кр.Николов, Ив.Ушагелов
  • II срок – учебника за ІX клас – авт.:Л.Боянова, Кр.Николов, Ив.Ушагелов
 9. Физика и астрономия – изд. ”Анубис”
  • I срок – учебника за VІІІ клас, Елка Златкова
  • II срок – учебника за ІX клас, Елка Златкова, Георги Дянков, Каролина Янакиева
 10. Философия – „ Просвета“ авт.Ев. Варджийска, Я.Захариев, Д.Иванова
 11. Информационни технологии – „Булвест 2000“ , авт.: А.Ангелов, Ел.Ковачева, Кр.Харизанов
 12. Музика –изд.” Просвета” – авт. Л.Пейчева,Стеф.Георгиева,В.Димов
 13. Изобразително изкуство – ИК ”Анубис” ООД
 14. Руски език – ІІ ЧЕ -“ Привет“-изд.“Просвета“,ниво А 1.1, авт. Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова

Х а клас „ Предприемачески науки“

 1. Български език – ЗП – изд.”Бг учебник”авт. П.Маркова, П.Върбанова, Н.Паскалев
 2. Литература – ЗП – изд.”Бг учебник”авт. Ив.Инев, А.Руневска, М.Бакърджиева
 3. Английски език – ЗП-І ЧЕ – изд.”Клет “-“Flash on English”-B1,part1-оранжев
 4. История и цивилизация – изд.” Просвета“ Пл. Павлов, Р. Гаврилова, В. Янчев, Л. Огнянов, М. Трифонова-Бенова, М.Босева, К. Славчев)
 5. География и икономика – ЗП-изд.Булвест 2000- Р.Пенин
 6. Физика и астрономия – ЗП – изд. ”Анубис” авт.Е.Златкова, Г.Дянков
 7. Математика – ЗП – изд. ”Архимед” авт.: М.Алашка, Р.Алашка, Пл.Паскалев
 8. Химия и опазване на околната среда – изд. ”Просвета+” Л. Боянова, Кр. Николов, Е. Тодорова, Ив. Ушагелов
 9. Биология и здравно образование – изд.” Булвест”авт. В.Овчаров
 10. Философия – „ Просвета“ авт.Ев. Варджийска, А.Бешкова, Я.Захариев
 11. Информационни технологии – ЗП – изд.”Булвест2000” авт.А.Ангелов,Е.Ковачева
 12. Руски език – ІІ ЧЕ – „Привет“-изд.“Просвета“,ниво А 1.2, авт. Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова
 13. Музика – изд.“Просвета” – авт. Л.Пейчева ,В.Димов,М.Димитров
 14. Изобразително изкуство– ИК ”Анубис” ООД
 15. Икономика – ИК „АНУБИС , БУЛВЕСТ А. Войкова, И. Манчев

Х б клас Профил “Природни науки“
с прием след VІІ клас

 1. Български език – ЗП – изд.”Бг учебник”авт. П.Маркова, П.Върбанова, Н.Паскалев
 2. Литература – ЗП – изд.”Бг учебник”авт. Ив.Инев, А.Руневска, М.Бакърджиева
 3. Английски език – ЗП – “Legacy for Bulgaria“ Express Publishing
 4. История и цивилизация – изд.” Просвета“ Пл. Павлов, Р. Гаврилова, В. Янчев, Л. Огнянов, М. Трифонова-Бенова, М.Босева, К. Славчев– учебника за Х клас)
 5. География и икономика – ЗП-изд.”Булвест” 2000 ООД Р.Пенин, Т.Трайков, Д.Желев, В.Стоянова – учебника за Х клас
 6. Физика и астрономия – ЗП – изд. ”Анубис” авт.Е.Златкова, Г.Дянков
 7. Математика – ПП – изд. ”Архимед” авт.: М.Алашка, Р.Алашка, Пл.Паскалев
 8. Химия и опазване на околната среда – изд.”Просвета” авт.Л.Боянова, Кр.Николов, И.Ушагелов
 9. Биология и здравно образование – изд.” Булвест “ 2000, авт. Вл.Овчаров
 10. Философия – „ Просвета“ авт.Ев. Варджийска, А.Бешкова, Я.Захариев
 11. Информационни технологии – ЗП -“ Булвест2000“авт.А.Ангелов,Е.Ковачева
 12. Руски език – ІІ ЧЕ – “ Привет “- изд.“ Просвета “ ниво А 1.2, авт. Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова
 13. Музика – изд.“Просвета” – авт. Л.Пейчева ,В.Димов,М.Димитров
 14. Изобразително изкуство– ИК ”Анубис” ООД

Учебниците за 11 клас ще бъдат публикувани по-късно

ХІІ а клас още по стара програма

 1. Български език – ЗП – изд.”Анубис”
 2. Литература – ЗП – изд. ”Анубис”
 3. Английски език – ЗП – изд.”Pearson Education-Longman “-“Opportunities”-Intermediate
 4. Математика – Задължителна подготовка – ИК ”Анубис” ООД
 5. Биология и здравно образование профилирана подготовка – изд.Просвета,авт. Георги Марков, Марин Симеоновски, д-р Ценка Часовникарова
 6. Свят и личност – изд.” Просвета – София”АД

ХІІ б клас Профил “Природоматематически“
с прием след VІІ клас още по стара програма

 1. Български език – ЗП – изд.”Анубис”
 2. Литература – ЗП – изд. ”Анубис”АД
 3. Английски език – ЗП – І ЧЕ изд.Express Publishing – “Upstream”
 4. География и икономика – изд.”Булвест” 2000 ООД Р.Пенин
 5. Астрономия – изд.”Просвета” авт. Г.Марков, Св.Евтимова, М.Симеоновски
 6. Математика – Профилирана Подготовка – ИК ”Анубис”Чавдар Лозанов
 7. Свят и личност – изд.” Просвета – София”АД
 8. История и цивилизация – изд.“Просвета“ В. Гюзелев, Р.Гаврилова, Ив.Стоянов – учебника за ХІ клас
 9. Руски език – ІІ ЧЕ изд.Велес „Горизонт 2“ Татяна Ненкова
Категории: Uncategorized