Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година

Сравнете 51 висши училища, които обучават по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления. 

Уеб-порталът „Рейтингова система на висшите училища в България“ е обновен в рамките на проект BG05M2ОP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища“ – Фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, изпълняван от дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката.

Категории: Uncategorized

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *