Училищен конкурс за фотография, рисунка и литературна творба под наслов :

„160 ГОДИНИ – СВЕТЛИНА, СЛОВО, СЪЗИДАНИЕ “

по повод 160 – годишнината на СУ “Св. св. Кирил и Методий”

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ :

ОРГАНИЗАТОР: СУ «Св. св. Кирил и Методий», гр. Карнобат

ТЕМИ:

  1. “Училището през моя поглед”
  2. “Моето училище е моят свят”

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

В конкурса имат право на участие ученици от 6 до 19 години в начална, прогимназиална и гимназиална степен от училището  в три категории:

1 категория – литературна творба

2 категория – фотография

3 категория – изобразително изкуство

ЖАНР:

 – приказка, разказ, есе, стихотворение

– фотография

– рисунка

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

I IV клас

VVIII клас

IX XII клас

ИЗИСКВАНИЯ:

Участниците представят литературна творба, фотография, рисунка, подготвена специално за този конкурс, непубликувана и неучаствала в други конкурси.

Всеки участник може да се представи с до две творби от всяка категория (не повече от 6 творби общо): до 2 литературни, до 2 фотографии, до 2 рисунки, които отразяват вижданията му за любимото училище, всекидневието и изключителните моменти в училищния живот, радостните и напрегнатите ситуации, часовете и междучасията и др.

ОБЕМ НА ЛИТЕРАТУРНАТА ТВОРБА:

Максимално 2 компютърни страници, формат А4 (Times New Roman, 12, интервал 1,15)

Участниците задължително посочват трите си имена, клас, кратка визитка, категория,  телефон  и e-mail за връзка (във формуляра за регистрация).

Задължително е попълването на формуляр за регистрация, който се намира на сайта и фейсбук страницата на училището.

СРОК:

Литературните  материали и файловете със снимки се изпращат на имейл адрес:  konkurs_160godini@abv.bg

Рисунките се предават отделно на г-жа Златка Брайчева – учител по БЕЛ, прогимназиален етап.

Краен срок за получаване: 29. 02. 2024г.

ОЦЕНЯВАНЕ:

Творбите ще бъдат оценявани от жури в състав: учителите по български език и литература, учителите по изобразително изкуство, гост – журиращи, специалисти по фотография и визуални изкуства.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:

Резултатите ще бъдат обявени на сайта и фейсбук страницата на училището до 31. 03. 2024г.

НАГРАДИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

•          Предметна награда и грамота за I, II и III място – фотография;

•          Предметна награда и грамота за I, II и III място – рисунка ;

•          Предметна награда и грамота за I, II и III място – литературна творба;

•          Поощрителни награди в трите раздела;

•          Тържествена церемония по награждаване на 10. 05. 2024 г.

Отличените литературни творби, фотографии и рисунки ще бъдат публикувани в юбилеен вестник, който ще бъде издаден през месец май 2024 г.

ОФИЦИАЛНО НАГРАЖДАВАНЕ:

НА ТЪРЖЕСТВЕН ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ – 10. 05. 2024Г.            

                       (По преценка на журито някои от отличените литературни творби ще бъдат представени във вечерта на юбилейния концерт, а рисунките и фотографиите ще участват в юбилейна изложба.)

Пожелаваме успех на всички!

Категории: Uncategorized