СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Карнобат

и Манол Дончев, заместник управител „Диамант – 99“ ЕООД и управител на „Манол Дончев Имидж“ ЕООД

обявяват

КОНКУРС

„Развитието Ми Като Игра“

Разработете концепция за собственото си развитие в избрана сфера под формата на игра със следните три елемента:

 1. Задайте си SMART цели;
 2. За постигането на всяка от тях си отредете полезни награди.
 3. Удобна и разбираема структура

Първи елемент — Цели

Опишете 10 последователни стъпки, като всяка от тях преодолява предизвикателство и постига цел, която е:

 •  конкретна (ясно формулирана);
 •  измерима (постигането ѝ може обективно да бъде установено);
 •  постижима
 • значима (води до съществена положителна промяна);
 • ограничена във времето — минимум 1 седмица, максимум 3 месеца на стъпка.

Тук критерии за оценяване за всяка стъпка ще бъдат креативност (конкретна, значима — до 2 точки), убедителност (постижима, значима — до 2 точки) и методичност (измерима, постижима до 2 точки). Максимален брой точки — 60.

Втори елемент — Самонаграждаване

В много игри преодоляването на препятствия е последвано от избор на награда, всяка от които по някакъв начин увеличава шансовете ни да се справим със следващите, по-трудни предизвикателства (например по-добра екипировка). В реалността често избираме непосредственото удоволствие и се награждаваме по саморазрушителен начин (например парче торта, няколко бири или цял пакет солен чипс след физически упражнения, като по този начин саботираме ефекта от положените усилия). Бъдете мъдри и проявявайте воля в избора на награди, които си отреждате.

За постигането на всяка от описаните цели си отредете награда, която:

 • смятате, че можете да си позволите на съответния етап;
 • ви помага да напредвате по-нататък.

Основното, което ви движи напред, би трябвало да са самите постигнати цели. Наградите дават допълнителен тласък. Отново проявете креативност и мислете за скромни, но ефективни такива. Можете да получите до 2 точки за всеки избор или максимум — 20 точки за този елемент.

Трети елемент – Структура

Добре подредена и оформена писмена разработка.

Очакваме въведение, описващо накратко интереса ви към избраната сфера и полагането на една обобщена цел, към която се стремите.

Изложение, съдържащо последователно 10-те стъпки, които ви помагат постепенно да се придвижвате към постигане на тази обобщена цел, като за всяка стъпка трябва да бъдат упоменати посочените по-горе елементи, а след това да бъде защитен изборът на награда за завършване на въпросната стъпка.

Обобщение. Защо за вас избраната сфера на развитие е важна? От какво имате нужда за осъществяването на плановете си? Знаете ли къде да го потърсите?

До 20 точки за този елемент

Общ максимален брой точки — 100

НАГРАДИ

Класираните на първо, второ и трето място участници ще получат материални награди на стойност съответно 150лв., 100лв., 50лв., директно свързани с техните описани интереси и след допълнителна консултация с организаторите.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Ученици до 12-ти клас, включително.

KAK?

Чрез изпращане на текстов файл със заглавие
Play_ime_na_uchenika.docx
за конкурса „Развитието Ми Като Игра
до e-mail:       dmanow@gmail.com 

Текстът на писмото да съдържа:

 • трите имена на участника
 • клас, училище, населено място
 • телефон, имейл за връзка

КОГА?

Приемане на електронна поща до 07.05.2024год., включително

Обявяване на резултати:

14.05.2024 в сайта на СУ „Св. св. Кирил и Методий“

Категории: Uncategorized

0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *