Иновационно обучение

Иновационно обучение 13-14 април 2020 СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Карнобат На 13 – 14 април 2020г.  СУ „Св. св. Кирил и Методий “гр. Карнобат организира иновационно обучение в Майкрософт Тийм с участието на ученици от  СУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Бургас , Професионална гимназия по лека промишленост, екология Прочетете повече…

Момичета, гордеем се с вас!

Момичета, гордеем се с вас! Успехите на Магдалена Динева от 12в клас и на Мария Бабалиева от 12а клас са доказателство за задълбочени знания и много добра подготовка в часовете по Български език и литература и в часовете по Биология и здравно образование. Дванадесетокласничките се класираха за националния кръг на Прочетете повече…

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за безвъзмездно ползване от децата от ПГ и учениците от 1 до 7 клас в СУ „Св.Св.Кирил и Методий” град Карнобат за учебната 2020/2021 година по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на учебници и учебни Прочетете повече…

Седмично разписание на часовете по време на извънредното положение

Седмично разписание на начален етап Седмично разписание на 5 – 12 клас Седмичен график на учителите от начален етап Седмичен график на учителите 5 – 12 клас Седмичен график на учители ГЦОУД

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители, Във връзка със създалата се ситуация, от утре 16.03.2020 г. учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще се обучават в електронна среда по седмичната си програма с график: ЧАС НАЧАЛО КРАЙ 1 9:00 9:30 2 9:40 10:10 3 10:20 10:50 4 11:00 11:30 5 Прочетете повече…

Предоставяне на административни услуги

Приемане на деца в подготвителна група Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на Прочетете повече…

Достъп до обществена информация

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се подават при Завеждащ административно-техническа служба Понеделник – Петък, 8:00-17:00ч., както и на e-mail: kirilimetodi@abv.bg Адрес: град Карнобат, ул. „Димитър Благоев“ № 44 Телефон : +35955 926 168 Вътрешни правила за достъп до обществена информация и заявление за предоставяне на достъп до Прочетете повече…