СВОБОДНО МЯСТО В 8 КЛАС!

СУ“Св.св.Кирил и Методий“ обявява едно свободно място в паралелка „Предприемачески науки“. Срок за подаване на документи до 23.08.2019г. Резултати от класирането ще се обявят на 30.08.2019г.Класирането става по бал. Необходими документи:1. Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование2. Оригинал и копие на служебна бележка за резултати от НВО