За въпроси :

info-200411@edu.mon.bg

Завеждащ административно-

техническа служба

+35955 926 168
Понеделник - Петък, 8:00-17:00