ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ В I И VIII КЛАС

Уважаеми родители, уведомяваме Ви за следното: Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат Прочетете повече…

СУ „Св.св. Кирил и Методий” бе домакин на иновационно обучение

Събитието беше официално открито на 9 юни в СУ „Св. св. Кирил и Методий” от директора на училището г-жа Маргарита Паскалева и координатора по проекта г-н Върбан Върбанов. Иновационното обучение за младежи беше на тема „Предприемачество и иновации в синята икономика”. То е по проект за сътрудничество между училища по Прочетете повече…

24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Има хора, които преминават през живота вдъхновено, целеустремено, самоотвержено, като по изпъната струна.  Те оставят следи в душите, в сърцата, споменът за тях не угасва, той гори или тлее, но е винаги жив. Откриваме тези хора във всяка област на живота, във всяка прослойка, във всяка възраст. Техният пример не Прочетете повече…

Проекти в СУ „Св.св.Кирил и Методий“

BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г. „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, BG05M2OP001-2.010-0001  „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г. BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ НП „Иновации в действие“