КОНКУРС „Развитието Ми Като Игра“

СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Карнобат и Манол Дончев, заместник управител „Диамант – 99“ ЕООД и управител на „Манол Дончев Имидж“ ЕООД обявяват КОНКУРС „Развитието Ми Като Игра“ Разработете концепция за собственото си развитие в избрана сфера под формата на игра със следните три елемента: Задайте си SMART Прочетете повече…

НП „Иновации в действие“

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и наблюдение на иновации. Целта е да бъде споделен добрият опит между училищата. Гостите от СУ „Елин Пелин“ – Руен, СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Самуил, СУ „Васил Левски“ – Опака бяха посрещнати в STEM Прочетете повече…

Отличия за подпомагане на успешни ученици

Като продължение от дългогодишната инициатива на „Винпром Карнобат“ за подпомагане на успешните ученици в град Карнобат, тази година основаваме МЕСТНА ИНИЦИАТИВА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА. Водени от желанието си за устойчиво развитие на Карнобат и района и работейки от десетилетия с хората тук, ние сме на ясно, че един Прочетете повече…

УЧИЛИЩЕН КОНКУРС

Училищен конкурс за фотография, рисунка и литературна творба под наслов : „160 ГОДИНИ – СВЕТЛИНА, СЛОВО, СЪЗИДАНИЕ “ по повод 160 – годишнината на СУ “Св. св. Кирил и Методий” РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ : ОРГАНИЗАТОР: СУ «Св. св. Кирил и Методий», гр. Карнобат ТЕМИ: “Училището през моя поглед” Прочетете повече…

В помощ на зрелостника

Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година Сравнете 51 висши училища, които обучават по стотици специалности, разпределени в 52 професионални направления.  Уеб-порталът „Рейтингова система на висшите училища в България“ е обновен в рамките на проект BG05M2ОP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища“ – Фаза 1, финансиран Прочетете повече…

Церемония златно и сребърно ниво

В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Карнобат учениците имат възможност да валидират своите умения и да получат лично от президента на Република България своята награда за ниво злато. В момента на различни нива има над 30 участници, които продължават да усъвършенстват своите умения. Пет младежи бяха отличени за постигане Прочетете повече…

Наградени ученици

Отличените ученици в Международната дистанционна олимпиада Кингс получиха своите грамоти от г-жа Маргарита Паскалева – директор на нашето училище. Участниците тестваха дигиталните си знания в пролетния сезон на 2023 г. Пожелаваме им още успехи в състезанията по информатика.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, Прочетете повече…