Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

От 24.06.2022 до 26.06.2022 в хотел „Елит Палас“, гр. Добрич, Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) проведе две обучения на педагогическите специалисти от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ по програма за повишаване квалификацията , вписана в информационния регистър на одобрените на МОН програми : “ Глобално образование за Прочетете повече…

Прием след седми клас – 2023/2024 учебна година. График дейности.

График на дейностите: Етапи I етап II етап III етап Подаване на документи 05-07 юли 13-15 юли 26-27 юли Класиране до 12 юли до 19 юли до 31 юли Записване 13-17 юли 20-24 юли 01-02 август Съгласно Заповед РД09-891/24.04.2023 на МОН се допълва и IV етап: Подаване на документи 7-8 Прочетете повече…

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект BG05M2OP001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Настоящият Проект се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Проектът е на обща стойност 109562541.93 Прочетете повече…

STEM в СУ “Св.св. Кирил и Методий“

В модерна училищна среда, интегрираща най-новите достижения на технологиите ще се осъществява обучението по природни науки в СУ “Св.св. Кирил и Методий“ гр. Карнобат. Това стана възможно чрез реализацията на проекта за училищен STEM център, по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.Центърът разполага с необходимото техническо оборудване и софтуер Прочетете повече…

НП „Иновации в действие“ 2022

Иновативно училище СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Карнобат за поредна година се включи в НП „Иновации в действие“ към дейност „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища“.Дейността позволява обмен на иновации между иновативни училища и такива училища, които не са в списъка на иновативните Прочетете повече…

Награди на талантливи ученици

14 Февруари е Денят на св. Трифон Зарезан, денят на Лозаря или Денят на веселието и виното! Няма по-мистично, по-романтично и по-поетично растение от лозата! Мистична и поетична, защото от древни времена тя е символ на съживяването на природата, а нейните плодове и виното и се опоетизират в легенди и Прочетете повече…

ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ В I И VIII КЛАС

Уважаеми родители, уведомяваме Ви за следното: Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат Прочетете повече…

СУ „Св.св. Кирил и Методий” бе домакин на иновационно обучение

Събитието беше официално открито на 9 юни в СУ „Св. св. Кирил и Методий” от директора на училището г-жа Маргарита Паскалева и координатора по проекта г-н Върбан Върбанов. Иновационното обучение за младежи беше на тема „Предприемачество и иновации в синята икономика”. То е по проект за сътрудничество между училища по Прочетете повече…