24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Има хора, които преминават през живота вдъхновено, целеустремено, самоотвержено, като по изпъната струна.  Те оставят следи в душите, в сърцата, споменът за тях не угасва, той гори или тлее, но е винаги жив. Откриваме тези хора във всяка област на живота, във всяка прослойка, във всяка възраст. Техният пример не Прочетете повече…

Проекти в СУ „Св.св.Кирил и Методий“

Проект BG05M2OP001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г. „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, BG05M2OP001-2.010-0001  „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г. BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Прочетете повече…

Успешна 2020-2021 учебна година!

С изпълнението на химна на Република България и посрещане знамето на СУ“Св.св.Кирил и Методий“ в 9:00 започна новата учебна година. На официалното откриване присъстваха единствено първолаците, петокласниците и осмокласниците. Децата бяха разположени на метър и половина едно от друго по време на церемония. Директорът на училището г-жа Маргарита Паскалева приветсва Прочетете повече…

Обичам моето училище ❤️

Щастливи сме да Ви споделим, че на 15.09.2020 посрещаме нашите ученици с изцяло обновени класни стаи! Благодарение на доброволчески труд от страна на родители, ученици, учители и проекта „Обичам моето училище“ на LightSource Charity всички стаи в начален етап са с уникален дизайн вдъхновяващ децата да учат с любов и Прочетете повече…